Πληροφορίες

Το 1ο Σ.Ε.Κ. Καλαμάτας  ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση Γ2/3343/01-04-1986 που ορίζει τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ) ανά νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα, την ονομασία και τον τόπο λειτουργίας τους.

Το 1ο Σ.Ε.Κ. Καλαμάτας με το νόμο 4186/17-09-2013 (Άρθρο 46 παρ. 8), μετονομάστηκε σε 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Καλαμάτας.

Το 1ο Ε.Κ. υποστηρίζει  τα  εργαστηριακά  μαθήματα του 1ου, 2ου  και   Εσπερινού  ΕΠΑ.Λ.  Καλαμάτας   (επί της οδού Κρήτης και Ρήγα Φεραίου)  καθώς και 4ου   ΕΠΑ.Λ. και  του Δ.Ι.Ε.Κ. Καλαμάτας (επί της οδού Αθηνών )

Στους χώρους του λειτουργούν εργαστήρια διαφόρων τομέων και ειδικοτήτων που σκοπό έχουν την παροχή των απαραίτητων εφοδίων, γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές, προκειμένου να ασκήσουν με επιτυχία το επάγγελμα που επέλεξαν.

Διοίκηση

Διευθύντρια: Σπάλα  Γεωργία,  ΠΕ86

Υποδιευθυντής: Θούας  Λεωνίδας,  ΠΕ83