Υποδομές-Εργαστήρια

To σχ. έτος 2023-2024 λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

Κτιριακό Συγκρότημα Ρήγα Φεραίου και Κρήτης
1.  Τομέας: Μηχανολογίας Ι
Εργαστήρια
Α. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Ι
Β. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ΙΙ
Γ. Οχημάτων Ι
Δ. Οχημάτων ΙΙ
Ε. Εργαλειομηχανών-CNC
Στ. Σχεδιαστήριο
2. Τομέας :
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Εργαστήρια
Α. Ηλεκτρονικών Εφαρμογών – Ηλεκτρολογίας
Β. Εργαστήριο Αυτοματισμού
Γ. Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Δ. Κτιριακών Έργων
Ε. Πλοιάρχων εμπορικού Ναυτικού
ΣΤ. Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
3.Τομέας:
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Εργαστήρια
Α.  Επιχειρηματικής Γεωργίας Ι
Β..  Επιχειρηματικής Γεωργίας ΙΙ
Γ. Αισθητικής Τέχνης 
Δ. Νοσηλευτικής                                                       
Δ. Βρεφονηπιοκομίας Ι
Δ. Βρεφονηπιοκομίας ΙΙ
Ε. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
4) Τομέας:
Πληροφορικής Ι – Διοίκησης και Οικονομίας
Εργαστήρια
Α. Πληροφορικής Ι (Αντιγόνη)
Β. Πληροφορικής ΙΙ (Ευτέρπη)
Γ. Πληροφορικής ΙΙΙ (Καλυψώ)
Γ. Εφαρμογών Η/Υ Ι
Δ. Εφαρμογών Η/Υ ΙΙ
Κτιριακό Συγκρότημα Πολυκλαδικού
5) Τομέας :
      Μηχανολογίας ΙΙ
Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας
Εργαστήρια
Α. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Β. Εργαστήριο  Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και                              Φυσικού   Αερίου
Γ. Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού Ι
Δ. Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού  ΙΙ
Ε. Σχεδιαστήριο
ΣΤ. Κομμωτικής
6) Τομέας:
Ηλεκτρολογιας, Ηλεκτρονικης και Αυτοματισμου ΙΙ
Πληροφορικής ΙΙ
Διοίκησης και Οικονομίας ΙΙ
Εργαστήρια
Α. Ηλεκτρονικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολογίας
Β. Αυτοματισμού
Γ. Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων     
Δ. Πληροφορικής Ι
Ε. Πληροφορικής ΙΙ
ΣΤ. Πληροφορικής ΙΙΙ
Ζ. Εφαρμογών Η/Υ