Πληροφορικής

im1

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 2 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Πληροφορικής στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

  • «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»
  • «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ»

Η ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» λειτουργεί στο 2ο ΕΠΑ.Λ. και στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ενώ η ειδικότητα «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» στο 4ο ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας.