Εκπαιδευτικοί

Διευθύντρια: Σπάλα  Γεωργία,  ΠΕ86

Υποδιευθυντής: Θούας  Λεωνίδας,  ΠΕ83

ΤΟΜΕΑΣΤΟΜΕΑΡΧΗΣΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορικής Ι-Διοίκησης και Οικονομίας    Σταυράκη Ευσταθία-ΠΕ86
Κριμπάς Γεώργιος – ΠΕ86
Κωνστάνταρος Παναγιώτης- ΠΕ86
Πολυχρονόπουλος Χρήστος- ΠΕ80


Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ΙΙ- Πληροφορικής ΙΙ-
Διοίκησης και Οικονομίας ΙΙ

Δημοπούλου Βασιλική -ΠΕ86Βρυώνης Αθανάσιος- ΠΕ83  
Μηχανολογίας ΙΚεχαγιάς Στέφανος-ΠΕ82
Λιανός Παναγιώτης- ΠΕ82
Ρουσέας Ηλίας- ΠΕ82
Καρδαράς Κωνσταντίνος -ΠΕ82 Φουντουλάκης Βαρθολομαίος-ΠΕ82

Μηχανολογίας ΙΙΣουρίλας Δημήτριος -ΠΕ82
Κανελόπουλος Χρήστος- ΠΕ82  Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού – Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού – Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Καλαμαράς Ευστάθιος-ΠΕ83
Δρακόπουλος Παναγιώτης- ΠΕ84 Πάσχος Αλέξανδρος -ΠΕ82  


Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος – Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας – Εφαρμοσμένων Τεχνών
Παλημάνη Μαρία-ΠΕ87.09
Μπιθημήτρη Ευαγγελία -ΠΕ87.03 Καινούργιου Χριστίνα- ΠΕ87.09 Φλώρου Θεοδοσία -ΤΕ02.05
Καραγιαννίδης Νικόλαος-ΠΕ87.02