Δράσεις Εκπαιδευτικά προγράμματα

Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+ στην Ιταλία

To 1o EK Καλαμάτας συμμετείχε ως συντονίστρια μονάδα στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο “Έξυπνα κτίρια” κατά το οποίο 20 μαθητές (10 από το 1ο ΕΠΑΛ και 10 από το 2ο ΕΠΑΛ) μαζί με 2 συνοδούς καθηγητές επισκέφθηκαν το Μιλάνο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 24 Απριλίου 2023 ως και 8 Μαΐου 2023. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές ενημερώθηκαν για όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες που μπορούν να μετατρέψουν ένα συμβατικό κτίριο σε “έξυπνο” με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.