Ανακοινώσεις Δράσεις Εκπαιδευτικά προγράμματα

Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+

To 1o EK Καλαμάτας συμμετείχε ως συντονίστρια μονάδα στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στο Λονδίνο από 26 Ιουλίου μέχρι 6 Αυγούστου 2022. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας και 2 εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν θεωρητική εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες μάθησης και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην οργάνωση του μαθήματος. Έγινε χρήση online περιβαλλόντων μάθησης, καθώς και χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, γνώρισαν βασικά μοντέλα όσον αφορά τον τρόπο εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, διερεύνησαν τρόπους ώστε να κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο ελκυστική στους μαθητές.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Λονδίνο, στο πλαίσιο των πολιτιστικών επισκέψεων οι καθηγητές επισκέφτηκαν μουσεία και χώρους πολιτισμού.

Οι εντυπώσεις ήταν άριστες απ’ όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

London1 1