Δράσεις Εκπαιδευτικά προγράμματα

Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+ στην Ιταλία

To 1o EK Καλαμάτας συμμετείχε ως συντονίστρια μονάδα στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο “Έξυπνα κτίρια” κατά το οποίο 20 μαθητές (10 από το 1ο ΕΠΑΛ και 10...
Διαβάστε περισσότερα