Δράσεις Εκπαιδευτικά προγράμματα

Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+ στην Ιταλία

To 1o EK Καλαμάτας συμμετείχε ως συντονίστρια μονάδα στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο “Έξυπνα κτίρια” κατά το οποίο 20 μαθητές (10 από το 1ο ΕΠΑΛ και 10...
Διαβάστε περισσότερα
Ανακοινώσεις Δράσεις Εκπαιδευτικά προγράμματα

Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+

To 1o EK Καλαμάτας συμμετείχε ως συντονίστρια μονάδα στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στο Λονδίνο από 26 Ιουλίου μέχρι 6 Αυγούστου 2022. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί του 2ου...
Διαβάστε περισσότερα